SOCIALE COMPETENTIES

De methode ‘Samen doen is samen groeien’ helpt begeleiders om kinderen (4 - 12 jaar) - groepsgericht - te laten groeien in hun sociale competenties. Bovendien is het met ‘Samen doen is samen groeien’ leuker en zinvoller om met de groep te werken, de sfeer wordt beter en de kinderen voelen zich veilig en prettiger. ‘Samen doen is samen groeien’ is ontwikkeld door medewerkers van de kinderopvang en het welzijnswerk van Travers in Zwolle. Zij werken al jaren met deze methode en zijn ervan overtuigd dat niet alleen pedagogisch medewerkers en kinderwerkers, maar ook alle anderen die met groepen kinderen werken veel plezier kunnen hebben van ‘Samen doen is samen groeien’.
Voor meer informatie: Elske Heinen, manager Opvoeden & Opgroeien van Travers Welzijn; e.heinen@travers.nl